Wie zijn we?

Ons website-adres is: https://www.belenbo.be.

belenbo.be hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot:

Inge Biets
Bocholterkiezel 81
3960 Bree
BE0705.515.543

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

Methoden van verwerking

De Eigenaar neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt gerelateerd zijn aan de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten personen die verantwoordelijk zijn voor de werking van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of voor externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postdragers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangewezen als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar.

Juridische basis van de verwerking

De Eigenaar kan Persoonlijke Gegevens van Gebruikers verwerken als een van de volgende zaken van toepassing is:

Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Onder sommige wetgevingen kan de Eigenaar toestemming krijgen om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij zich hoeft te beroepen op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit geldt echter niet wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; het verstrekken van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar onderworpen is;
de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is toegekend; de verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen van de eigenaar of van een derde.

In ieder geval zal de Eigenaar graag helpen bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrond die van toepassing is op de verwerking, en met name of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een verplichting die nodig is om een contract te sluiten.

Plaats

De gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kunnen de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het eigen land worden overgebracht. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen Gegevens, kunnen Gebruikers het gedeelte met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.
Gebruikers hebben ook het recht om zich op de hoogte te stellen van de wettelijke basis van Gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of door twee of meer landen is opgericht, zoals de VN, en van de veiligheidsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om zijn Gegevens te beschermen.

Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante delen van dit document te controleren of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie die in de contactsectie wordt verstrekt.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Daarom worden persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker bewaard totdat dit contract volledig is uitgevoerd.
Persoonsgegevens die worden verzameld voor de doeleinden van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, vinden in de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan toestemming krijgen om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht worden om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Na afloop van de bewaartermijn worden Persoonsgegevens gewist. Het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op correctie en het recht op gegevensdragers kunnen na afloop van de bewaartermijn dan ook niet meer worden afgedwongen.

De doeleinden van de verwerking

De Gegevens betreffende de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen, alsook voor de volgende doeleinden: Verkeersoptimalisatie en -distributie, Hosting en backend infrastructuur, Registratie en authenticatie, Analytics, Weergave van inhoud van externe platforms, Beheer van de Gebruikersdatabase, Beheer van contacten en het verzenden van berichten, Contact opnemen met de Gebruiker, Beheer van support- en contactverzoeken, Commentaar op inhoud, SPAM-bescherming en Remarketing en behavioral targeting.
Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke verwerkingsdoeleinden en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN NOOIT DOORGEGEVEN AAN DERDEN.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:

Inge Biets
Bocholterkiezel 81
3960 Bree
BE0705.515.543

gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
belenbo.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar https://belenbo.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk belenbo.be permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

HET GEBRUIK VAN “COOKIES”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

COOKIES

belenbo.be maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en web beacons op zijn website en aanverwante sites (hierna de ‘website’). Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van deze technieken, waaronder cookies door belenbo.be.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JE GEGEVENS?

Inge Biets, met maatschappelijke zetel te Bocholterkiezel 81, 3960 Bree is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid. De volgende websites en applicaties behoren tot Bel en Bo:

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt.

WAT ZIJN DE OVERIGE TECHNIEKEN?

JavaScript en web beacons zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites. Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

  • Het surfen op de website leuker en makkelijker voor je wordt
  • Je bij jouw bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren
  • We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren
  • We kunnen herkennen welk apparaat je gebruikt als je bij ons op bezoek bent
  • We kunnen (laten) registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op je behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet

COOKIES VAN DERDEN

Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ? IN HET KORT:

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert bv Je browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je onze website optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.
Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt
  • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt
  • Vanaf welke pagina je op de website bent gekomen
  • Wanneer en hoe lang je de websitebezoekt of gebruikt

Social media cookies van derden

Socialmediacookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmediawebsites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een voorstelling van een project, gebruik van Google Maps of een ‘like’-knop voor Facebook.

SOCIAL MEDIA COOKIES VAN DERDEN

Hoe werken social media cookies van derden?

Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je in onze webwinkel een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

BROWSERINSTELLINGEN

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan je browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de webwinkel verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

COOKIES VERWIJDEREN

Cookies verwijderen in Microsoft Edge:

Klik op het Menu icoon (icoon met 3 lijntjes) rechts bovenin. Klik op het icoontje van het klokje, dit is het tabblad ‘Geschiedenis’. Klik op ‘Alle geschiedenis’ wissen. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan en klik op ‘Wissen’. Onderaan kun je aangeven of je deze gegevens altijd wilt wissen bij het afsluiten van Microsoft Edge.

Cookies verwijderen in Chrome:

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Firefox:

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Safari:

Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle Websitegegevens’.

Cookies verwijderen in Internet Explorer:

Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’

Beste klant

Vanwege mijn beslissing om alleen verder te werken om me meer te kunnen focussen op jullie, de klant, moet ik helaas een klantenstop invoeren.

Ook de verkoop van cadeaubonnen wordt hierdoor voor een tijd on hold gezet, dank voor uw begrip

Extra openingsdagen:

Woensdag 30 december:
17 – 18 uur

Donderdag 31 december:
12 – 14:30 uur